Confidentialitate


Politică De
Confidențialitate

1.Informații
preliminare

Scopul acestei Politici de confidențialitate este vă explice
ce date prelucrăm (colectăm, utilizăm, partajăm), de ce le prelucrăm, în ce
modalitate le prelucrăm, drepturile dvs. în temeiul GDPR și modalitatea în care
vă puteți exercita aceste drepturi. În colectarea acestor informații, noi
acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm
aceste informații.

Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile
personale vă aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le
prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a vă informa
în conformitate cu prevederile legale. Nu luăm decizii exclusiv automate cu
impact semnificativ asupra dvs. 

Prin vizitarea site-ului, achiziționarea
serviciilor/produselor noastre sau prin interacțiunea cu noi prin orice mijloc
și/sau prin intermediul oricărui canal de comunicare (e-mail, telefon, rețele
de socializare etc), sunteți de acord cu această Politică de confidențialitate.
Dacă nu sunteți de acord cu cele descrise în prezenta Politică de
Confidențialitate, vă rugăm să nu utilizați serviciile noastre. 

2.Definiții

2.1. „GDPR”, „RGPD” sau „Regulamentul” înseamnă
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor);

2.2. „Operatorul” sau „Noi”  înseamnă
Daky Group SRL, societate cu sediul social în Timisoara, calea Stan Vidrighin,18,
Județul Timis, înmatriculată în Registrul Comerțului Timis sub nr. de ordine J35/805/2011,
având cod de înregistrare fiscală 28324635.

2.3. „Persoană vizată” reprezintă orice persoană fizică
identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate de către noi în
calitate de operator, ca de exemplu clienți, potențiali clienți sau vizitatori
ai site-ului.

2.4. „Contractul” sau „Termenii și Condițiile”
înseamnă înţelegerea consensuală la distanţă intervenită între Client şi noi,
fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la achiziționarea
Serviciilor sau a Produselor de pe site, cu respectarea prevederilor legale şi
a termenilor şi condițiilor pentru prestarea online a serviciilor sau prestarea
serviciilor.

2.5. „Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau
set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra
seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace
automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea,
stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt
mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

2.6. „Consimțământ” înseamnă orice manifestare de
voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei
vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără
echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

2.7. „Date cu caracter personal” înseamnă orice
informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana
vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de
identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare,
un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii
identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau
sociale.

Ceilalți termeni utizați în prezentul document au înțelesul
conferit de GDPR și celelalte prevederi legale aplicabile.

3.Alte Servicii

Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile
și site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de
pe site-ul nostru. Acest lucru excedează controlului nostru. Vă încurajăm să
examinați Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație
înainte de a furniza date personale.

Protecția informațiilor dvs. personale este foarte
importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm
legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter
personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de
GDPR și următoarele principii:

✓ Legalitate, echitate și transparență

Prelucrăm datele dvs. legal și corect. Suntem întotdeauna
transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar dvs. sunteți
informat corespunzător. 

✓ Controlul vă aparține

În limitele legii, vă oferim posibilitatea de examina,
modifica, șterge datele personale pe care le-ați împărtășit cu noi și de a vă
exercita celelalte drepturi

✓ Integritatea datelor și limitarea scopului

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul
colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile,
scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru
a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

7. Schimbări

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice
moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile
imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau
notificare pe e-mail.

8. Informațiile dvs. Scopuri. Temeiuri legale

Atunci când navigați pe site-ul nostru, când ne transmiteți
o solicitare pe e-mail sau ne contactați în orice alt scop și pe orice alt
canal de comunicare, ne puteți comunica următoarele date personale, pe care le
colectăm direct de la dvs sau din alte surse, așa cum explicăm în tabelul de
mai jos și în prezenta secțiune. 

8.1. Alte informații despre temeiurile legale

(a) Interes legitim.  În situația în care utilizăm
interesul legitim, efectuăm o analiză a interesului legitim  (test de
echilibrare) prin intermediul căreia putem în balanță interesul nostru și 
interesele dvs. În situația în care prevalează interesele noastre, vom utiliza
interesul legitim. În situația în care prevalează interesele dvs., nu vom
utiliza interesul legitim,  iar în măsura în care nu reușim să identificăm
un alt temei legal corect, nu vom efectua respectiva activitate de prelucrare.

(b) Consimțământ. Rețineți faptul că obținerea
consimțământului nu este obligatorie, iar noi vom proceda la obținerea
consimțământului din partea dvs. doar în situațiile în care nu reușit să
utilizăm un alt temei legal. În prezent utilizăm consimțământul doar pentru
e-mail marketing.

(c) Interesul vital. În situația puțin probabilă a unei
urgențe medicale sau a unui alt eveniment exceptional prelucrarea poate fi
necesară pentru a proteja interesele vitale ale dvs. sau ale altei

9. Perioada de stocare

Stocăm datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada
necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea
contractului sau ultima interacțiune cu noi. 

După încetarea perioadei, datele cu caracter personal vor fi
distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime
pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau
statistică.

Rețineți faptul că în anumite situații expres reglementate,
stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

10. Drepturile dvs.

Drepturile dvs. conform Regulamentului GDPR sunt
următoarele:

(a) Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea
datelor dvs.

(b) Dreptul de acces asupra datelor. Aveți dreptul de a
obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu
caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele
respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din GDPR.

(c) Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete. Aveți
dreptul de a obține, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate,
rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

(d) Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”). 
În situațiile prevăzute la art. 17 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și
obține ștergerea datelor cu caracter personal.

e) Dreptul la restricționarea prelucrării. În cazurile
prevăzute la art. 18 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține
restricționarea prelucrării.

f) Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs.
către alt operator („dreptul la portabilitate”). Dreptul de a transmite
datele pe care le avem despre dvs. către alt operator („dreptul la
portabilitate”)

g) Dreptul de a vă opune prelucrării datelor. În
cazurile prevăzute la art. 21 din GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucării
datelor.

h) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate
exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte
juridice sau cu efecte semnificative similare asupra asupra dvs.

i) Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea
drepturilor și intereselor dvs. 

Vă rugăm să rețineți că:

(1) Vă puteți retrage consimțământul pentru marketing direct
în orice moment prin  urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare
e-mail.

(2) Dacă doriți să vă exercitați drepturile, o puteți face
prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de
e-mail

(3) Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există
excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să
decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată,
vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom
respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor
de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa
justiției.

(4) Vom încerca să răspundem solicitării în termen de o
lună. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite
aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau
imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.

(5) Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă
identificăm, iar dvs. nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să
vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

11. Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la
prelucrarea informațiilor dvs sau doriți să vă exercitați drepturile legale sau
aveți orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne puteți
contacta la adresa de e-mail

Istoricul de navigare
Vezi
produsele zilei
Profita de super reduceri!
Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Află in sectiunea Politica de Cookies mai multe despre cookie-uri, inclusiv despre posibilitatea retragerii acordului.